For butiksejere

Hvis du har en online butik med brætspil, og gerne vil udstille dine priser på Brætspilspriser.dk, så kontakt os for mere information.

Tilsvarende, hvis din butik allerede er udstillet på Brætspilspriser.dk, men med forkerte oplysninger (såsom fragtpriser eller lagerstatus), så kontakt os, og vi vil få rettet det op.

Vi tilbyder også bannerannoncering.

Mere information

Hvis du har lyst, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev for butikker. Vi udsender information på denne liste omkring nye muligheder og tiltag, som kan gavne din butik. Nyhedsbrevet er på engelsk.